за нас

Орбел 2001 / Orbel 2001

Орбел 2001 АД е единствен производител на ципове и велкро в България по лиценза и технологии на известни европейски фирми:

“OPTILON” – Германия

“MULLER” и “THIES” – Швейцаря

Предимство да работите с нас

Вие ще бъдете обслужени от екип с традиции, за които думата „КЛИЕНТ” и „КАЧЕСТВО” са неразривно свързани

Бързо и коректно изпълнение за Вашата поръчка

За Нас няма „ГОЛЕМИ” и „МАЛКИ” клиенти

Размери с точност до 0,5 сантиметра

Цвят по Ваша мостра

При по-значима поръчка можем да изработим пластина по Ваша мостра или Ваш фирмен знак.