Цип S40

Цип S40 / С40
Ширина на зъбна верига
Ширина на зъбната верига

4 мм

Ширина на цип
Ширина на цип

25 мм

Типове

Неделим цип
Неделим
Closed-end zipper with two sliders - X -variant
Неделим с два плъзгача - Х-варинт
Неделим с два плъзгача
Неделим с два плъзгача - О-вариант

Плъзгачи

Видове плъзгачи