Цип S80

Цип S80 / С80
Ширина на зъбна верига
Ширина на зъбната верига

8 мм

Ширина на цип
Ширина на цип

36 мм

Типове

Неделим цип
Неделим
Неделим с два плъзгача
Неделим с два плъзгача - Х-вариант
Неделим с два плъзгача
Неделим с два плъзгача - О-вариант
Делим цип
Делим
Двойно делим цип
Двойно делим

Разновидности

Двойно делим

Цип S80 / С80 - двоен

Плъзгачи

Видове плъзгачи