Цип RT10

Цип RT10 / РТ10
Ширина на зъбна верига
Ширина на зъбната верига

6,6 мм

Ширина на цип
Ширина на цип

32 мм

Типове

Неделим цип
Неделим
Делим цип
Делим
Двойно делим цип
Двойно делим
Closed-end zipper with two sliders - X -variant
Неделим с два плъзгача - Х-вариант
Неделим с два плъзгача
Неделим с два плъзгача - О-вариант

Разновидности

Два плъзгача

Цип RT10 / РТ10 - двоен

Скрит

Цип RT10 / РТ10 - скрит

Плъзгачи

Видове плъзгачи