контакти

Адрес

гр. Гоце Делчев 2900

бул. Гоце Делчев 73

Свържете се с нас

+359 751 605-53 (централа)
+359 751 605-51 (Изпълнителен директор – СТОЯН МАРКОВ)
+359 751 605-40 (пласмент)

e-mail: orbel_2001@abv.bg