Типове цип

Делим цип

Делим цип

Цип, който може да се разделя от едната страна.

Неделим цип

Неделим цип

Цип, който не може да се отдели от никоя страна.

Двойно делим цип

Двойно делим

Цип с два плъзгача, всеки от които се разделя

Неделим с два плъзгача

Неделим с два плъзгача (О - форма)

Цип с два плъзгача, нито един от които не може да се радели.

Неделим с два плъзгача

Неделим с два плъзгача (Х - форма)

Цип с два плъзгача, нито един от които не може да се радели.