Лят №3

Лят цип №3
Ширина на зъбна верига
Ширина на зъбната верига

4,7 мм

Ширина на цип
Ширина на цип

26 мм

Типове

Неделим цип
Неделим
Делим цип
Делим
Неделим с два плъзгача
Неделим с два плъзгача - Х-вариант
Неделим с два плъзгача
Неделим с два плъзгача - О-вариант

Плъзгачи

Видове плъзгачи