Скрит цип

Скрит цип
Ширина на цип
Ширина на цип

26 мм

Типове

Неделим цип
Неделим

Плъзгачи

Видове плъзгачи