Лят №5

Лят цип №5
Ширина на зъбна верига
Ширина на зъбната верига

5,8 мм

Ширина на цип
Ширина на цип

30 мм

Типове

Неделим цип
Неделим
Неделим с два плъзгача
Неделим с два плъзгача - Х-вариант
Неделим с два плъзгача
Неделим с два плъзгача - О-вариант
Делим цип
Делим
Двойно делим цип
Двойно делим

Разновидности

Двойно делим

Лят цип №5 - двоен

Плъзгачи

Видове плъзгачи